کارفرما : مهندس سعید شیخی

برای پیاده سازی این سایت از زبان برنامه نویسی و ابزارهای زیر استفاده شده است

php , html , css , jquery , mysql

نمونه ای از عکسهای صفحه هات سایت و پنل مدیریت به صورت عکس درادامه قابل مشاهده هست

 

صفحه اصلی سایت

 

نمایش محتوا به صورت صفحه مجزا :

 

صفحه ورود به پنل :

 

صفحه اول پنل مدیریت :

مدیریت کاربران : نمایش لیست کاربران سیستم

ثبت کاربر جدید

ویرایش مشخصات کاربر ثبت شده

تغییر وضعیت بین فعال و غیرفعال کردن کابران

نمایش لیست اسلایدرها

ثبت اسلایدر جدید

نمایش لیست پروژه ها

ثبت پروژه جدید

نمایش لیست شرکا با قابلیت ثبت و ویرایش

نمایش لیست صفحه هات مجزا برای سایت با قابلیت ثبت و ویرایش صفحه

صفحه ثبت صفحه جدید

نمایش لیست نظرات ثبت شده کاربران درباره شرکت

نمایش مشخصات و محتوای نظر ثبت شده

جستجو
دوشنبه 10 آبان 1400
25659