سامانه اختصاصی برای گردشگری سلامت شفامدتور

این سامانه یک سایت که به صورت چند زبانه طراحی و پیاده سازی شده همراه با یک اپلیکیشن اندروید چندزبانه برای گردشگری سلامت شفامدتور طراحی شده است.

در این سامانه یک سایت جهت معرفی امکانات و خدمات گردشگری و درمانی و ارائه خدمات درمانی و درخواست که به صورت چند زبانه طراحی شده است جهت ارائه خدمت به توریسم گردشگری برای شفامدتور طراحی و پیاده سازی شده است. این سامانه همراه با کنترل پنل اختصاصی می باشد.

تصاویری از این سامانه

 

برای این سامانه یک اپلیکیشن اختصاصی هم به صورت چندزبانه طراحی و پیاده سازی شده است

 

اپلیکیشن اندروید شفامدتور به صورت چندزبانه

 

برای مشاهده سایت این سامانه کلیک کنید

دانلود اپلیکیشن اندروید چند زبانه شفامدتور