گزارش فصل پاییز 97 دستگاه‌های اندرویدی کاربران بازار

گزارش فصلی پاییز 97 کافه‌بازار به موضوعات جدیدی از جمله میزان تمایل کاربران استان‌ها به برنامه‌ها و بازی‌های دسته‌های مختلف بازار،‌ نرخ تبدیل کاربران بازار به کاربران خریدکننده در هر استان و دلایل عدم پذیرش برنامه‌ها در فصل گذشته پرداخته است.

در این گزارش می توانید اطلاعات دستگاه های اندرویدی کاربران بازار، ساعت خرید کاربران بازار، تغییرات نصب فعال دسته های مختلف در فصل جدید و تغییرات تعداد برنامه های منتشر شده در هر دسته را مشاهده کنید.

ساعت اوج خرید برنامه ها و بازی ها

 

نسخه API دستگاه های کاربران

 

درصد کاربران هر برند :

 

بیشترین تمایل به نصب برنامه های در دسته در بین استان های کشور

 

منبع : کافه بازار

گزارش فصل پاییز توسعه دهندگان بازار از این لینک قابل دریافت است.

سه شنبه 28 اسفند 1397