اعمال محدودیت‌های جدید برای برنامه هایی با Target SDK پایین‌تر از 26

گوگل به زودی در سیستم عامل اندروید محدودیت‌هایی برای نصب یا به‌روزرسانی برنامه‌های با Target SDK پایین‌تر از 26 اعمال خواهد کرد

از تاریخ 10 مرداد 98 کاربران هنگام نصب برنامه های با Target SDK پایین تر از 26 روی دستگاه های اندروید 8 و بالاتر، از طرف سیستم عامل هشدار مبنی بر احتمال وجود مشکل امنیتی دریافت می کنند.

Google Play requirements for 2019 In order to provide users with the best Android experience possible, the Google Play Console will continue to require that apps target a recent API level: August 2019: New apps are required to target API level 28 (Android 9) or higher.
November 2019: Updates to existing apps are required to target API level 28 or higher.

 

کافه بازار و بقیه استورها هم اقداماتی را در این راستا در دستور کار خود قرار داده اند

1 خرداد: محدودیت انتشار برنامه جدید با Target SDK پایین تر از 26
1 مرداد: محدودیت انتشار به روزرسانی جدید با Target SDK پایین تر از 26
10 مرداد: محدودیت امکان نصب و به روزرسانی برنامه های با Target SDK پایین تر از 26 روی دستگاه های اندروید 8 و بالاتر در بازار

 

منبع :

سه شنبه 21 اسفند 1397